Tovább az őseink útján

TOVÁBB AZ ŐSEINK ÚTJÁN

A Besenyszögért Alapítvány 5 millió Forint támogatást nyert TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00447 kódszámú, Tovább az őseink útján című projektjének megvalósítására. A projekt célja a helyi közösség erősítése érdekében, a gyermek és ifjúsági korosztály igényeire építve olyan komplex programsorozat megvalósítása Szolnokon, amely fő témája a térség hagyományainak bemutatása. A projekt így a térségi kulturális értékek bemutatására; hagyományokra épülő szórakoztatásra, hagyományőrzésre; térség specifikusan (helyben) hasznosítható tudásátadásra épít.

További cél Szolnok városában olyan igényes, újszerű programsorozat megvalósítása, az ifjúsági korosztály számára kulturális és szabadidős programok biztosítása, amely a szórakozási lehetőségek palettáját bővíti a városban a célcsoport számára, ezáltal segítve az ifjúsági korosztály szabadidejének kulturált eltöltését és a helyi kötődést.

A projekt elsődleges célcsoportja a Szolnok városában élő, 12-29 év közötti fiatalok, köztük kiemelten a középiskolás korosztály (14-19 évesek). Az elérni kívánt elsődleges célcsoport száma kb. 2.000 fő. Közülük ténylegesen legalább 120 fő kerül bevonásra a projektbe. Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű diákok bevonására, amelyben együttműködő partnereink és önkéntes pedagógusaink segítségével érünk el. Az alföld gasztronómiáját bemutató workshop esetében a 18 év feletti korosztályt célozzuk meg, mert részükre bemutatásra kerül a szolnoki sör, mint helyi termék készítésének bemutatása is (a projektben kizárólag helyi jellegű ételek, helyi mézek, stb. kóstolására biztosítunk lehetőséget a projekt keretein belül).

Azért választottuk az ifjúsági korcsoporton belül ezt a korosztályt, mert az igények felmérését a középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok körében végeztük, az ő igényeire alapozva állítottuk össze programtervünket, amely természetesen a fiatalabb, vagy már érettségi után járó korosztály igényeinek is megfelelhet. A célcsoport bevonásában segítséget nyújtanak együttműködő partnereink, valamint kifejezetten a korosztály által használt csatornákat (facebook, weboldalak, instagram) hívunk segítségül a programok és a projekt eredmények hírelése során.

A projekt keretében az alábbi programokat valósítjuk meg:

1.) Őseink útján zenés – táncos kulturális rendezvény lebonyolítása

2.) Hagyományőrző kézműves rendezvény fiatalok bevonásával

3.) Ismerkedés az Alföld gasztronómiájával interaktív előadás

A programok színvonalas megvalósításához pályázati támogatásból beszerzésre került öt darab női és öt darab férfi néptáncruha szett.

A programok időpontja jelenleg még nem került fixálásra, ezért annak részletes tartalmával, időpontjával kapcsolatban kérjük, kövesse honlapunkat vagy Facebook oldalunkat: Besenyszögért Alapítvány És Vehiculum-Ház

További információ kérhető:

Molnár Melinda

molmel65@gmail.com, +36 20 230 5650

Kedvezményezett: Besenyszögért Alapítvány

5071 Besenyszög, Dózsa György út 4.

A projekt a Széchenyi 2020 program

keretében a Szoln.OK Helyi Akciócsoport

támogatásával valósul meg.