Projekt bemutatása

A helyi közösség erősítése érdekében, a gyermek és ifjúsági korosztály igényeire építve valósítunk meg olyan programsorozatot, amely fő témája a térség hagyományaira épülő rendezvények lebonyolítása. A projekt így a térségi kulturális értékek bemutatására; hagyományokra épülő szórakoztatásra, hagyományőrzésre; térség specifikusan (helyben) hasznosítható tudásátadásra épít.

További cél Szolnok városában olyan igényes,  újszerű programsorozat megvalósítása, az ifjúsági korosztály számára kulturális és szabadidős programok biztosítása. amely a szórakozási lehetőségek palettáját bővíti a városban a célcsoport számara, ezáltal segítve az ifjúsági korosztály szabadidejének kulturált eltöltését és a helyi kötődést.

A projekt szakmai tartalmának részletezése

Azért választottuk az ifjúsági korcsoporton belül ezt a korosztályt, mert az igények felmérését a középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok körében végeztük, az ő igényeire alapozva állítottuk össze programtervünket, amely természetesen a fiatalabb, vagy már érettségi után járó korosztály igényeinek is megfelelhet A célcsoport bevonásában segítséget nyújtanak együttműködő partnereink, valamint kifejezetten a korosztály által használt csatornákat (facebook, weboldalak, instagram) hívunk segítségül a programok és a projekt eredmények hírelése során.

A célcsoport bevonása már az előkészítő fázisban (igényfelmérés) során megtörtént és kiemelt munkát jelent majd bevonásuk, mint aktív résztvevő a megvalósítás fázisába is. Az együttműködő középiskolák segítségével, kérdőívek segítségével mértük fel a fiatalok igényeit, amelyet, az alapítvány által biztosítható tapasztalatra építve, jelen pályázat keretében összeállított programokkal szeretnénk biztosítani.

A projekt által érintett célcsoport(ok)

A projekt elsődleges célcsoportja a Szolnok városában élő, 12—29 év közötti  fiatalok, köztük kiemelten a középiskolás korosztály (14—19 évesek), akik bevonását elsődlegesen együttműködő partnereink (szolnoki középiskolák) segítségével tudjuk elérni. Az elérni kívánt elsődleges célcsoport száma kb. 2.000 fő.  Közülük ténylegesen legalább 120 fő kerül bevonásra a projektbe.

Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű diákok bevonására, amelyben  együttműködő partnereink és önkéntes pedagógusaink segítségével érünk el. Az  alföld gasztronómiáját bemutató workshop esetében a 18 év feletti korosztályt  célozzuk meg, mert részükre bemutatásra kerül a szolnoki sör, mint helyi termék készítésének bemutatása is (a projektben kizárólag helyi jellegű ételek helyi mézek, stb. kóstolására biztosítunk lehetőséget a projekt keretein belül). Azért választottuk  az ifjúsági korcsoporton belül ezt a korosztályt, mert az igények felmérését a középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok körében végeztük, az ő igényeire alapozva állítottuk össze programtervünket, amely természetesen a fiatalabb, vagy  már érettségi után járó korosztály igényeinek is megfelelhet.

A célcsoport  bevonásában segítséget nyújtanak együttműködő partnereink, valamint kifejezetten a korosztály által használt csatornákat (facebook, weboldalak, instagram) hívunk  segítségül a programok és a projekt eredmények hírelése során. A célcsoport bevonása már az előkészítő fázisban (igényfelmérés) során megtörtént és kiemelt munkát jelent majd bevonásuk, mint aktív résztvevő a megvalósítás fázisába is. A projektben 3 db szolnoki középiskolával működünk együtt (együttműködési  megállapodásokat csatoltunk).

A projekt másodlagos célcsoportja a projektben közvetlenül érintett diákok családjai, baráti köre, akik szintén részesülhetnek közvetett vagy közvetlen módon a projekt eredményeiben. A projekt eredményeként a diákok betekintést nyernek az alföldi magyar hagyományokba, nézőként (az alapítvány által koreografált zenés-táncos színdarab megtekintése) vagy aktív résztvevőként (hagyományőrző  programok megvalósítása egy helyi középiskolában), megismerkednek szülőföldjük történelmével, értékeivel, gasztronómiájával (alföldi étkek workshop a Sörárium Szolnoki Interaktív Sörmúzeumban, helyi  kézműves termék, a szolnoki sör készítésének hagyományai), ezáltal a szülőföldjükhöz való kötődés erősödik, a helyi értékek megismerése révén a lokálpatriotizmus erősödik, csökken az elvándorlási hajlandóság.

A  gasztronómiai programelem révén válik a projektünk integrálttá, hiszen Szolnok város révén, egy korábbi fejlesztés eredményeként kialakított helyszínen valósítunk meg programot (Interaktív sör— és gasztronómiai  pincemúzeum Szolnokon, ÉAOP—5.l.1/B-2009-0004), így népszerűsítve azt. A programhoz szükséges szolgáltatást szintén a Söráriumtól vesszük igénybe, így a program hozzájárul a város helyi  gazdaságának fejlesztéséhez is amellett, hogy szakmai programmal tölti meg a helyszínt.

Az alapítvány 20 éves tapasztalata és néprajzi szaktudása által megvalósítandó, újszerű, színes programok révén a város által  biztosított szabadidős, kulturális programok száma nő, amely színvonalas szórakozási lehetőséget biztost a fiatalok számára a nem virtuális térben, ebben rejlik a projekt innovativitása, újszerűsége” A kulturális élet  vonzóbbá teszi a várost, erősíti az identitást, pozitívan hat a kreatív innovációra.

Megvalósuló tevékenységek